Senior

Senior rådgivere

Hallvard BakkeHallvard Bakke
Seniorrådgiver
Tlf: Off: +47 22 39 60 76 M: +47 40 47 15 00
 

(Treffes best per mobil)
Hallvard Bakke har vært faglig prosjektmedarbeider innen Russlandsområdene ved Europa-programmet helt siden 1997. Han forsetter inn i NORISS og vil delta i relevante prosjektkapitler.

Fagområder er utviklingen i russisk samfunnsliv, økonomi og utenriks- og innenrikspolitikk, samt oppfølging og utvikling av det russiske kontaktnettverket.

Hallvard Bakke og Hugo Overgaard står bak nyhetsbrevet “Hva skjer i Russland?” – som er relansert av NORISS.

Bakgrunn:
Hallvard Bakke er siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen, og har fremfor alt lang erfaring som toppolitiker fra Storting og Regjering for Arbeiderpartiet. Han var Handels- og Skibsfartsminister (1976-79) og Kultur- og vitenskapsminister (1986-89). Han gikk av som stortingsrepresentant i 1997.
Bakke ble styreleder i NRK høsten 2006.

Jacob Børresen
Seniorrådgiver
Tlf: M: +47 40 85 89 63
 

Jacob Børresen er NORISS’ faglig forsvar- og sikkerhetspolitisk rådgiver.
Han er nå tilknyttet NORISS men har ikke fast kontorplass lenger. Bruk hans mobil eller e-post som vist over.

Jacob Børresen har vært engasjert både i Europa-programmet og NORISS som prosjektmedarbeider i en større forsvarsstudie om Norges strategiske situasjon de kommende år.
Han var redaktør av del I – om sjømakt – som ble utgitt av Europaprogrammet i 2005, og studiens del II som tar for seg luftmakt, (2006).

Jacob Børresen er flaggkommandør (pensj) og har lang militær karriære bak seg i Sjøforsvaret, blant annet som skipssjef, militær sekretær for Forsvarsministeren og som leder av militære operasjoner og øvelser. Han var også daglig leder for SACEURs krisestyringsstab med ansvar for planlegging og ledelse av NATOs operasjoner i det tidligere Jugoslavia. Han avsluttet sin tjeneste i Forsvaret som stabssjef i Sjøforsvarsstaben 1998-2000.
Jacob Børresen har sin militære utdannelse fra Sjøkrigsskolen, Forsvarets Stabsskole, og Forsvarets Høgskole og Nato Defence College 1989. Han var militær stipendiat ved Norsk utenrikspolitisk institutt 1983-85.
Han har hatt en omfattende publikasjonsvirksomhet i norsk og internasjonal fagpresse og i norske aviser om strategi og forsvars- og sikkerhetspolitikk, og har i tillegg utgitt flere hefter og bøker. Er ivrig debattant og aktiv foredragsholder i fagmiljø i inn- og utland.
Han er også medforfatter av “Norsk Forsvarshistorie”.
Hans siste bokutgivelser er boken “Forsvar uten trussel – Det norske Forsvarets rolle og funksjon etter den kalde krigen”. Utgitt på Abstrakt Forlag august 2005.

Johan J. JakobsenJohan J. Jakobsen
Seniorrådgiver
Tlf: Off: +47 22 39 60 78 M: +47 93 06 35 50
 

Johan J. Jakobsen har siden 2001 arbeidet innen flere områder rundt nordområde-strategier.
Han var med på å starte opp prosjektet om Norges Havdomene – utfordringer og strategier ved Europa-programmet.

Jakobsen fortsetter i NORISS med samme fagområder. Han har prosjektansvar for et prosjekt som er en forlengelse av Havdomeneprosjektet; “Polhavsdiplomatiets næringspolitiske og strategiske utfordringer.” Et fagprosjekt som vil gå over flere år.

Johan J. Jakobsen har lang politisk karriere bak seg. Han var Stortingsrepresentant for Senterpartiet fra 1973 og fram til høsten 2001, og har vært medlem av både utenrikskomiteen og forsvarskomiteen. Han var Samferdselsminister (1983-86) i Regjeringen Willoch (Koalisjonsregjeringen H, SP og KrF.), og Kommunalminister (1989-90) i Regjeringen Syse (Koalisjonsregjeringen H, Sp og KrF.). I tillegg har han vært medlem av Regjeringens nedrustningsutvalg.
Johan J. er også skribent, hans siste bok “Makten og æren. Biografien om Nils Trædal” kom ut høsten 2005 på Gyldendal.

Hugo OvergaardHugo Overgaard
Seniorrådgiver
Tlf: Off: +47 22 39 60 75 M: +47 95 86 11 33
 

(Teffes best per mobil)
Hugo Overgaard er en av veteranene og kommer fra Europa-programmet. Han var med helt fra starten i 1992 og har siden da fulgt den russiske utviklingen innen politikk, næringsliv og økonomi. I tillegg oppfølging og videreutvikling av det russiske kontaktnettverket.

Hugo Overgaard fortsetter med i NORISS og vil være tilknyttet instituttet med ulike områder hvor Russland er innvolvert.
Hugo Overgaard er sammen med Hallvard Bakke skribentene til nyhetsbrevet “Hva skjer i Russland?”, som ble relansert av NORISS i 2006.

Overgaard er kommandør (pensj) med lang tjeneste fra det norske forsvaret. Sin militære utdannelse har han fra Sjøkrigsskolen og Forsvarets høgskole. Han var Forsvarsattaché i Moskva (1980-84) og Grensekommissær for den norsk-sovjetiske/russiske grense i Kirkenes (1989-92). Han behersker russisk, engelsk og tysk.

Erik Reinert
Seniorforsker
Tlf: M: +47 90 16 13 91
 

Erik S. Reinert er siviløkonom og sosialøkonom (St.Gallen), MBA, (Harvard) Ph.D., økonomi (Cornell).

Reinert er ansatt i vitenskapelig stilling i NORISS , og vil være tilknyttet flere prosjektområder innen næringspolitikk og økonomisk utvikling.

Han er professor ved Tallinn University of Technology, Estland, samt leder av stiftelsen ”The Other Canon” (www.othercanon.org).
Han har i flere år vært tilknyttet Norsk Investorforum som forskningsleder. Han satt som direktør og styreleder over flere år i Matherson-Selig S.p.a., et multinasjonalt industrikonsern med avdelinger i fire europeiske land. De siste 12 årene har han undervist og forsket innen temaene innovasjon og næringspolitikk, teknologi, utviklingsøkonomi og økonomisk politikks historie siden Renessansen.
Reinert har en omfattende publisering og er medlem av flere internasjonale organisasjoner. Reinert er bla. omtalt i verdens mest solgte bok i økonomisk idéhistorie, Robert Heilboner’s ”The Worldly Philosophers”.

Øystein Steiro
Sikkerhetspolitisk rådgiver
Tlf: Mobil: +47 90 77 53 95
 

Steiro er engasjert som ekstern fagmedarbeider med vekt på de sikkerhets- og forsvarspolitiske spørsmål.
Han har deltatt i en større studie NORISS har laget om Norges strategiske utfordringer i tiden fremover som redaktør av studien om landmakt.
Øystein Steiro er til daglig administrerende direktør i CodFarmers ASA.
Steiro har sin utdanning fra Universitetet i Bergen (sosialøkonomi, sosiologi, sammenliknende politikk).
Han har lang yrkeserfaring fra både offentlig og privat sektor. Han har arbeidet 10 år som fagdiplomat i ulike funksjoner i Utenrikstjenesten, inklusive stasjoneringer i Storbritannia og Iran, samt multilateralt handelspolitisk arbeide bl.a. i forbindelse med EØS-forhandlingene. De siste 14 årene har han hatt ulike lederstillinger i internsjonalt rettet virksomheter som Director External Affairs ved Coca-Cola Nordic and Northern Eurasia Division (1991-94), Adm.dir. i Berg-Hansen Reisebyråkjede (1994-95), Group Vice President Business Development i Stolt Sea Farm-gruppen (1996-2000) samt som rådgiver for konsernledelsen og Chief Operating Officer Fish Farming i Cermaq ASA (2000-2003).

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *