Nyhetsbrev om Russland?

Nyhetsbrev om Russland?

NORISS overtar nyhetsbrevet Hva skjer i Russland? – med økt ugivelse.

Denne versjonen er ikke mye endret mht. innhold og faglig fokus i forhold til det som Europa-programmet ga ut (alle numrene fra 1999-2005 ligger tilgjengelig på disse sidene. Gjør oppmerksom på at enkelte nummer ikke har med orginaltabeller og illustrasjoner.

Imidlertid vil utgivelsene øke til ca ett nummer hver måned – eller 8-10 nummer per år, og hva som skjer i Russland til en hver tid setter selvsagt premiss for hva vi skriver om.

Brevet skrives av Hallvard Bakke, med lang bakgrunn fra politikken og Hugo Overgaard med tjenstetid fra Forsvaret og som diplomat i Moskva. Begge har fulgt den russiske utviklingen over lang tid.

Brevet lages som en egen pfd.fil og legges ut på websidene til NORISS, og kan lastes ned.
Klikk videre i linkene i høyre kolonne.

Det distribueres også per e-post ved utgivelse til de som vil ha melding om det.
Abonnement må bestilles ved å sende en e-post til russland@noriss.no

 

Hva skjer i Russland?

Hva skjer i Russland? nr. 2 – mai 2008
Hva skjer i Russland? nr. 1- februar 2008
Hva skjer i Russland? nr. 7 – desember 2007
Hva skjer i Russland? nr. 6 – november 2007
Hva skjer i Russland? nr. 5 – september 2007
Hva skjer i Russland? nr. 4 – juli 2007
Hva skjer i Russland? nr. 3 – mai 2007
Hva skjer i Russland? nr. 2 – mars 2007
Hva skjer i Russland? nr. 1 – februar 2007.
“Det nye” Hva skjer i Russland? – nr 1 – Desember 2006
Hva skjer i Russland? nr. 2 – Juni 2005
Hva skjer i Russland? nr. 1 April 2005
Hva skjer i Russland? nr. 3 oktober 2004
Hva skjer i Russland ? nr. 2 juni 2004
Hva skjer i Russland? nr. 1. Mars 2004
Ekstra notat fra Russland – Yukos-saken
Hva skjer i Russland? nr. 3 Desember 2003
Hva skjer i Russland? nr. 2 Oktober 2003
Hva skjer i Russland? nr. 1 Juni 2003
Hva skjer i Russland? nr. 1 Desember 2001
Hva skjer i Russland? nr. 5 November 2000
Hva skjer i Russland? nr. 3-4 Juni 2000
Hva skjer i Russland? nr. 2 Mars 2000
Hva skjer i Russland? nr. 1 Februar 2000
Hva skjer i Russland? nr. 8 Desember 1999
Hva skjer i Russland? nr. 7 november 1999
Hva skjer i Russland? nr. 6 september 1999
Hva skjer i Russland? nr. 5 August 1999
Hva skjer i Russland? nr. 4 Juni 1999
Hva skjer i Russland? nr. 3 April 1999
Hva skjer i Russland? nr 2 Februar 1999
Hva skjer i Russland? nr. 1 Januar 1999

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *