Faglig stab

Faglig stab

Jon Bingen
Direktør
Tlf: Off. +47 22 39 60 72 M: +47 90 79 51 62
 

Jon Bingen er sosiolog, strateg og gründer. Jon startet opp Europa-programmet i 1992 og hadde ansvar for etableringen av NORISS. Hans fagkompetanse omfatter et bredt spekter av internasjonale spørsmål; europeisk historie, integrasjon (EU) og diplomati, sikkerhets- og forsvarspolitikk, politisk filosofi og økonomi.
Jon har et sterkt engasjement for verdiskaping og velstandsutvikling i Norge, og spesielt Nordområdene. Han ivrerer for politikk og aktive og engasjerte unge mennesker. Jon er språkmektig, han behersker engelsk, tysk, fransk og italiensk, og latin. Hans hjerte banker spesielt for Italia etter et studieopphold ved Instituto Gramsci i Roma tidlig på 80-tallet, og han har oversatt til norsk flere verk av Nicolò Machiavelli. Jon er en ettertraktet foredragsholder og har en omfattende publisering i norske og internasjonale tidskrifter, bøker og media generelt.

Godrun Gaarder
Seniorkonsulent
Tlf: Off: +47 22 39 60 77 M: +47 95 96 59 83
 

Godrun Gaarder er fagmedarbeider i NORISS innen Tyskland og Europa, med lang erfaring fra Europa-programmet (1992-2005), hvor hun var med bygget opp en Tysklandskompetanse ved instituttet og i Norge. samt som redaktør for et tidsskrift om Europa.
Hun har i tillegg vært engasjert ved UiO som lektor i Tysk.

Hennes fagkompetanse omfatter tysk innenriks-, utenriks- og sikkerhetpolitikk, derav det tyske føderale system og Tysklands rolle i Europa.

Godrun Gaarder er cand.mag. (samfunnsfag) fra UiO, sammensatt av bedriftsøkonomi fra Tyskland, statsvitenskap og offentlig rett fra UiO. Hun har bakgrunn fra informasjonsvirksomhet i tysk industri og mangeårig virke som frilansjournalist for norske og tyske medier. Hun er av tysk opprinnelse og er aktiv i det norsk-tyske miljø i Oslo. Hun er engasjert i språk- og kulturkunnskapens betydning.

Behersker utover tysk, norsk og engelsk.

Tore Wikan
Prosjektmedarbeider og konsulent
Tlf: Off: +47 22 39 60 81 M: +47 45 41 43 20
 

Tore Wikan er engasjert i NORISS som fag- og prosjektmedarbeider i NORISS innenfor fagområdene; Nordområdene – spesielt næringspolitikk, og den generelle økonomiske utvikling i Øst – Europa.

Tore Wikan har blant annet erfaring fra flere norske selskaper i Asia. I tillegg har han arbeidet med spørsmål knyttet til EUs politikk gjennom opphold i Belgia.

Tore Wikan har en Master of Management fra Bedriftsøkonomisk Institutt, samt studier i filosofi og EU – politikk fra Norge og Belgia.

Florentina Harbo
Forsker – prosjektmedarbeider
Tlf: Off: +47 22 39 60 74 – M: +47 97 60 56 29
 

Florentina Harbo startet i NORISS i oktober 2005 og arbeider som forsker i internasjonal rett, strategi og analyse.

Florentina Harbo har studert statsvitenskap og fremmedspråk.
I 2000 tok hun en mastergrad i internasjonale forhold og europeisk integrasjon ved Institut Européen des Hautes Etudes Internationales Nice/France.
I 2004 tok hun en doktorgrad i politisk rettslige grunnlag ved det Freien Universität Berlin, Otto-Suhr Institut für Politikwissenschaft hos Prof. Dr. iur. Ulrich K. Preuss om føderalisme og europeisk integrasjon.
I 2005 ble hennes bok Towards a European Federation? The EU in the Light of Comparative Federalism publisert ved Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden.
Fram til september 2005 var hun forsker og dosent ved det Freien Universität Berlin og det Tysk-Franske Forkningssenteret “Centre Marc Bloch” i Berlin. Post-doc forskningstema var ”Utmeldelsesrett. Komparative studier om føderale stater og EU”.

Florentina Harbo behersker følgende språk; rumensk, fransk, italiensk, tysk, engelsk, russisk og norsk.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *