Bøker og rapporter

Bøker og rapporter

Bøker, hefter og rapporter – Fagnotater

Dette er en oversikt over alle de bøker, rapporter og faghefter publisert av Europa-programmet fra starten i 1992 til utgangen av 2005 samt løpende utgivelser fra NORISS fra 2006.
En komplett oversikt finnes i vedlagt fil som oppdatetres jevnelig. Se høyre kolonne.

Se også:
Fokus Europa, og nyhetsbrevet Hva skjer i Russland.

Bøker
Bøkene er som oftest antologier over et gitt tema, med bidrag fra anerkjente fagfolk i inn- og utland og redigert av programmets egen fagstab. Bøkene gis ut med egen laoyout og eget ISBN nummer og er søkbar i alle bokbasene.

Hefteserien Europa i dag
Denne serien med ISSN 0804-3485 – startet i 1992 og ble foreløpig stoppet i 1999. Disse heftene er som oftest en samling av korte eller lange fagartikler og analyser, eller foredrag og artikler om et aktuelt tema fra fagseminarer. Alle utgavene er listet opp her og disse vil kunne kunne gi nyttig bakgrunnsinformasjon om utviklingen i Europa på 90-tallet.

Rapporter
Vi har etablert en egen rapport-serie som består av; Prosjektrapport, Konferanserapport og Seminarrapport.

Disse er feks. en sluttrapport i forbindelse med en studie eller et prosjektarbeid, eller en samling fagartikler og innlegg med utgangspunkt i et seminar eller konferanse.

Fagnotater – er faglige analyser og rapportering om et aktuelt tema.

Finne fram!
Det enkleste er å benytte søkefunksjonen øverst til høyre på alle sidene, og sette inn søkeord for aktuelle tema.
Under de ulike kategoriene er publikasjonene listet opp som generelt omhandler temaet. Omhandler publikasjonen flere kategorier, er den listet flere steder.

Publikasjonsliste kan hentes her

På disse websidene finnes alle publikasjonene som finnes på lager og bestilling må sendes til post@noriss.no

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *