Artikler og notater

Artikler og notater

Artikler og innlegg – foredrag

Her ligger artikler, kronikker og debattinnlegg samt foredrag – skrevet av fagpersoner i eller i tilknytning til de faglig arbeidsområdene. Utgitt av andre forlag, tidsskrift og medier.

Til og med utgangen av 2005 kommer dette fra tidligere Europa-programmet, og fra 2006 fra NORISS’ aktiviteter.

Du kan søke etter bestemte ord etc. i søkefeltet i menyen oppe til høyre. Det gjelder både i titler og innhold.

Polhavdiplomatiets norske utfordringer

Innlegg på møte i Havneforbundet Hammerfest 6. juni 2008
»

Et alvorlig feilgrep å legge ned Ørland hovedflystasjon

Debatt om forslag fra FS 07 om nedleggelse av Ørland hovedflystasjon

Kronikken er publisert i Adresseavisen 1. november 2007
»

Hvilket Kampfly? Om hvilke faktorer som bør veie tyngst i valg av flytype

Innledning til diskusjon på “Luftmaktseminar 2007” i Trondheim
torsdag 8. februar 2007.
For Generalinspektøren for Luftforsvaret – GIL.
»

Institutionalism Ancient, Old and New A Historical Perspective on Institutions and Uneven Development

Published by UNU-WIDER World Institute for Development Economics Research
»

The Qualitative Shift in European Integration: Towards Permanent Wage Pressures and a ‘Latin-Americanization’ of Europe?

PRAXIS Working paper No 17
Published by PRAXIS Centre for Policy Studies, Tallinn – Estonia
»

European Integration, Innovations and Uneven Economic Growth. Challenges and Problems for EU 2005

Working Papers in Technology Governance and Economic Dynamics no. 5
Published by
The other Canon foundation, Norway
Tallinn University of Technology, Tallinn
»

Samarbeidet mellom USA og EU bør intensiveres,understreker Tysklands kansler Angela Merkel

Notat av Godrun Gaarder, Tysklandsekspert.
13. februar 2006
»

EU på stedet hvil – Tyskland skal vise vei

Artikkel av Godrun Gaarder
Seniorkonsulent i NORISS
Juni 2006
»

Polhavsdiplomatiets strategiske utfordringer

Innlegg på NORISS fagseminar i Tromsø torsdag 19. januar 2006
»

Tyskland: Angela Merkel valgt til regjeringsjef i Tyskland

Artikkel om utviklingen i Tyskland og hølstens regjeringsskifte
Av Godrun Gaarder, Tysklandsekspert og seniorkonsulent.
»

Tyskland: Forhandlinger om en stor koalisjon pågår

Kort informasjon om situasjonen i Tyskland av Godrun Gaarder.
»

Hvem overtar roret i Tyskland?

Artikkel om resultatet av parlamentsvalget i Tyskland 18. september 2005 av Godrun Gaarder, seniorkonsulent og Tysklandsekspert
»

Parlamentsvalg i Tyskland 18. september 2005

Bakgrunnsartikkel i forkant av valget av Godrun Gaarder, seniorkonsulent og Tysklandsekspert.
»

Norge – et land i verden

Debattinnlegg av Øystein Steiro om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Artikkelen er skrevet for Dagens Næringsliv september 2005.
Steiro er sikkerhetspolitisk rådgiver
»

Sikkerhetspolitiske misforståelser

Debattinnlegg i Verden Gang 6. september 2005 av Øysten Steiro, sikkerhetspolitisk rådgiver
»

Tony Blair utfordrer Europa

av Jan Erik Mustad, Høyskolelektor ved Høgskolen i Telemark. Artikkelen er skrevet for Fokus Europa August 2005
»

Norge – verdens minste stormakt

Artikkel skrevet av Sverre Mauritzen i forbindelse med lansering av rapporten – Innspill til til en nasjonal maritim strategi – mai 2005
»

To ulike EU-visjoner

Innlegg i VG – 1. juni 2005
Frankrike forkaster EUs grunnlovstraktat
av Franck Orban
»

Forsvar til hva? Debattinnlegg Dagbladet ved Jacob Børresen

Debattinnlegg i Dagbladet mars 2005
Svar til leder 16. mars 2005
»

Pettersens ansvarsfraskrivelse

Kronikk i Verdens Gang 22. mars 2005
»

UD – unndratt fra offentlighet II

Kronikk i Dagens Næringsliv 22. februar 2005
»

UD – unndratt offentlighet I

Kronikk i Verdens Gang 14. februar 2005
»

Presentasjon av studien; Sjømakt og sjømilitære regimer i Nord-Atlanteren

Denne presentasjonen ble holdt 16. februar 2005 i forbindelse med at rapporten ble lansert.
»

Styrke og Relevans”– forsvars- og sikkerhetspolitikkens Pontoppidan?

Kommentarene tar for seg punkt for punkt.
»

Forsvaret som politisk virkemiddel

Kommentarer til Janne Haaland Matlary anmeldelse av Forsvarsdepartementets nye strategiske konsept ”Styrke og relevans” – Dagbladet 3. februar 2005
»

Styringsproblemene i Forsvaret

Kronikk i Verdens Gang 22. januar 2005
»

En utenrikstjeneste i ulage

Kronikk i Aftenposten 8. januar 2005
»

Verdiløs erfaring?

Kronikk i Dagbladet 16. desember 2004
»

Illusjonen om fred i vår tid

Kronikk i Verdens Gang 15. november 2004
»

Farlig å bygge ned Forsvaret

Kronikk i Verdens Gang 26. oktober 2004
»

Forsvarsreformen – et vågespill med vår sikkerhet

Kronikk i Aftenposten 6. oktober 2004
»

Våre strategiske omgivelser

Foredrag på Sjømaktseminaret, Ulvik 27. august 2004.
»

Franske partier og europaspørsmålet

Foredrag holdt 6. mai 2004 innenfor faget Europastudier. Universitetet i Oslo. Av Franck Orban
»

Fransk høyreside knust ved lokalvalg, kan tape valget ved EU-parlamentet

Av Franck Orban
12. mai 2004
»

Replikk – “Småstat med stormaktsinteresser” – Gullow Gjeseth

Innlegg i NMT – Norsk Militært Tidsskrift – Replikk til Gullow Gjeseth fra Jacob Børresen.
»

Norge – en småstat med stormaktsinteresser

Innlegg i NMT – Norsk Militært Tidsskrift
Svar til Jacob Børrsens’ artikkel.
»

Norge – en småstat med stormaktsinteresser – Skisse av en alternativ norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk etter den kalde krigen

Artikkelen er publisert i Norsk Militært Tidsskrift nr. 4/2004
»

Replikk Heier og Diesen – Dagbladet

Av Jacob Børresen
Publisert i Dagbladet april 2004
»

Spanias kuvending om Irak og EU

Av Franck Orban
15. april 2004
»

Forsvarets omstilling – en replikk

Innlegg i Dagbladet 22. mars 2004
»

Feltherren i vår tid

Artikkelen er tidligere publisert i NMT – Norsk Militært Tidsskrift – J.Børrsen
»

Ønsker vi uniformerte feltprester?

Artikkel av Jacob Børresen
»

Prinsipielt om Norges deltakelse i Irak

Foredrag for Rotary – februar 2004.
Jacob Børresen
»

Grensene i havet

Om grunnlaget for norsk suverenitet og jurisdiksjon – av Jacob Børresen
»

Ut i verden med bare engelsk? Behov for tysk?

En rapport til Læringssenteret og UFD
Av Godrun Gaarder
April 2003
»

Hva gjør Frankrike nå?

Kronikk i Klassekampen, 14. februar 2003
»

En annerledes EU-debatt

Kate Hansen Bundt, forskningsleder ved Europa-programmet
»

Overraskende frankofobi om FN-resolusjon

Av Franck Orban
Leserinnlegg i Aftenpostens morgenutgave 9. desember 2002
»

Trenger vi en ny Europa-debatt

av Jon Bingen, Europa-programmet
Debattinnlegg i Nationen 5. november 2002
»

Franske valg og EU

Av Franck Orban
Innlegg i Aftenposten 12. juli 2002
»

Fare for større rystelser

Av Franck Orban, forsker ved Europa-programmet
Kronikk i Klassekampen fredag 3.mai 2002
»

The Changing Transatlantic link and Norwegian Security Challenges:A Norwegian Perspective

Bjørnar Kibsgaard and Kate Hansen Bundt
Europa-programmet, Norway Strategic Yearbook 2002
»

“EU og norsk gass”

av Torvild Aakvaag

Tidligere seniorrådgiver i Europa-programmet
Aakvaag har vært både Generaldirektør og styreleder i Hydro ASA
En versjon av denne artikkelen har stått i VG, torsdag 31. januar 2002
»

Norvège: le dilemme stratégique

par
Franck Orban, Europa-programmet, Oslo – Norvège
»

Europas Vest, sentrum og øst; land- og flåtemakt.

(Artikkelen har stått i Norsk Militært Tidsskrift, nr. 8/2001)
Av Mag.art. Jon Bingen, daglig leder i Europa-programmet.[
»

Franske presidenters døende stjerne

Debattinnlegg i Aftenposten 5. august 2001
Av Franck Orban
»

Jospins visjoner for EU

Artikkel i Klassekampen 12. juni 2001
Av Franck Orban
»

Fransk frykt for et tysk EU?

Debattinnlegg i Aftenposten 15. mai 2001
Av Franck Orban
»

Demokrati med sunn økonomi. Hva kan egentlig skje når Berlusconi vinner?

Artikkel i Dagsavisen, 10. mai 2001
Av Elisabetta Cassina Wolff
»

Norges nye strategiske situasjon

Kronikk i Stavanger Aftenblad, 9. mars 2001
Av Viseadmiral Bjørnar Kibsgaard
»

Norges nye forsvarsbehov

Debattinnlegg i Verdens Gang, 14. februar 2001
Av Viseadmiral Bjørnar Kibsgaard
»

Chiracs skjebne og Paris

Kronikk i Klassekampen 6. mars 2001
Av Franck Orban
»

Er Frankrike et korrupt samfunn?

av Franck Orkan
Artikkel i Aftenposten 7. februar 2001
»

Et fascistisk Italia?

av Elisabetta Cassina Wolf
Artikkel i Klassekampen, 25. januar 2001
»

EU-toppmøtet og Norge

av Franck Orban
Innlegg i Vårt Land, 9. desember 2000
»

Norge som strategisk energileverandør – konsekvenser for Sverige?

Sammanfattning av Bjørnar Kibsgaards artikel i KKrVAHT nr 4 2000.
»

EUs regjeringskonferanse

Kronikk i Nationen 20. oktober 2000
av Elisabetta Cassina Wolff
»

EU-formannskapet i knipe

Debattinnlegg i Vårt land 11. oktober 2000
av Franck Orban
»

Den danske folkeavstemningen om ØMU.Hva betyr den for EU, og hva betyr den for Norge?

Debattinnlegg i Dagbladet 25. september 2000
av Håken R. Nilson
»

Norges kandidatur til FNs Sikkerhetsråd

Debattinnlegg i Dagsavisen 22. september 2000
av Elisabetta Cassina Wolff
»

Fransk EU-formannskap – et dilemma?

Kronikk i Klassekampen 7. juli 2000
Av Franck Orban
»

Norge mellom EU og NATO

Debattinnlegg i Bergens Tidende, 24. mai 2000
Av Franck Orban
»

For raskt om Chiracs fall

Innlegg i Aftenposten 13. mars 2001
Av Franck Orban
»

April 1940 og Mai 2000.

Innlegg i Dagbladet side 3, 10. mai 2000
av Jon H. Bingen
»

Norge i et tredelt NATO

Kronikk i Klassekampen 9. mai 2000
Av Franck Orban
»

Norges nye statsminister vil forankre sitt land til Europa

Av Antoine Jacob, Le Monde, 23. – 24. april 2000
(Oversatt av Franck Orban)
»

Hvilket ESDP? Evolusjon og ambivalens i britiske og franske posisjoner – et dilemma?

Artikkel i Norsk Militært Tidsskrift, 2000
Av Håken R. Nilson og Franck Orban
»

Lederskiftet i Tysklands kristelig-demokratiske parti (CDU)

Av Kate Hansen Bundt, Europa-programmet
Innlegg i Dagbladet side 3,10. april 2000
»

Fransk utenrikspolitikk under press?

Av Franck Orban, Europa-programmet
Klassekampen 3. april 2000
»

Hvem ønsker NATOs todeling?

Av Franck Orban, Europa-programmet
Aftenposten 22. mars 2000
»

Britisk Europapolitikk: kontinuitet eller endring?

Av Håken R. Nilson, Europa-programmet
Innlegg har stått i Dagbladet, Mars 2000
»

Syndebukken Østerrike – Overilet aksjon med bumerangeffekt?

Kronikk i Dagbladet 18. februar 2000
av Godrun Gaarder
»

EU og Haider

Frihetspartiet bør ses som et allment fenomen
av Kate Hansen Bundt
En forkortet versjon ble trykket i Dagsavisen 17. februar 2000, debattspalten, side 2
»

Har Norge viktige sikkerhetspolitiske interesser i Baltikum?

Av Håken R. Nilson
Artikkelen har stått i Norsk Militært Tidsskrift (NMT), Februar 2000
»

Skandalene i Tyskland kan være starten på en fornyelse av tysk politikk.Tysk oppvask i demokratiets navn

Dagbladet, side 3, lørdag, 29. januar 2000
Ved Godrun Gaarder, Europa-programmet
»

Franskmennenes visjoner av “Det store Europa”.

Av Franck Orban
Utgitt i Norsk Militært Tidsskrift, NMT 12-99
»

Hvilket ESDI?

Artikkelen er utgitt i Klassekampen 13.12.99
Håken R. Nilson, Franck Orban
»

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *