Forsiden

NORISS as er etablert.

Den 2. april ble NORISS as etablert.

NORISS as overtar driften fra stiftelsen Norsk Instiutt for Strategiske Studier som startet januar 2006. Det nye selskapet overtar med dette prosjektporteføljen og øvrige oppgaver videreføres. Prosjektet vi fokuserer på nå er E-sigaretter. NORISS as har fått eierbase bestående av aktive nærings- og samfunnsaktører i det norske samfunn. Disse vil bidra til at NORISS as kan fortsette sin målrettede aktivitet som en selvstendig og uavhengig virksomhet i faglige og interessemessige sammenhenger.

Norge er en liten nasjon i den globale sammenheng og norsk økonomi er liten, men svært spesialisert og eksponert for det som skjer i den regionale og globale utvikling. Vår evne til å fange opp endringer i tide, finansielt, industrielt og diplomatisk kan vise seg avgjørende for hvor godt norske interesser blir ivaretatt.

NORISS as skal være en teoretisk og erfaringsbasert kompetanseinstitutsjon som ved en målrettet viderutvikling i aksjeselskapsform, kan gi viktige bidrag til å styrke og viderutvikle denne evne i det norsk safunn.

Jon Bingen. Daglig leder

Seminarer og konferanser

Aktuelt

Polhavdiplomatiets norske utfordringer

Foredrag av Jon Bingen
»

Hva skjer i Russland? nr. 2 – mai 2008

Hva skjer i Russland er denne gang et utvidet nummer og bringer fyldig omtale fra presidentvalget den 2. mars, hvor seieren som ventet gikk til Dimitrij Medvedev.

Videre;

– Fra Medvedevs tale den 15. februar hvor han la fram noe av sitt program

– Russlands økonomi, staus og prognoser

– Fra Putins siste pressekonferanse

– En vurdering av Putinperioden av Arbatov, nestleder i partiet Jabloko

– Avtalen mellom Litauen og Russland

– “Stormen” ved Svartehavet

Til slutt gjengis en undersøkelse fra Putinperioden 2000 – 2007, sett med den russiske befolkningens øyne. Hva er bltt bedre, verre osv.

Les mer…..
»

Et alvorlig feilgrep å legge ned Ørland hovedflystasjon

Den 31. oktober leverte regjeringens forsvarspolitiske utvalg (FPU) sin innstilling; NOU 2007 nr.15. I tråd med sitt mandat har utvalget bl.a. drøftet de overordnede prinsipper og retningslinjer for Forsvarets framtidige lokalisering, men ikke tatt stilling til konkrete lokaliseringsspørsmål.
»

Reiseliv – en viktig næring i Nord-Norge – Ny rapport!

Ny prosjektrapport fra NORISS.

Nordområdestrategien og andre politiske dokumenter fremholder at potensialet for vekst innen reiselivsnæringen er meget stort.

Denne rapporten forsøker å påpeke noen strategier og tiltak som kan bidra til å utløse dette vekstpotensiale.
»

Norsk Institutt for Strategiske Studier NORISS

Norsk Institutt for Strategiske Studier (NORISS) skal være et senter for anvendt forskning. Instituttet skal utvikle kompetanse om Norges nye strategiske omgivelser gjennom analyser og tverrfaglig debatt. Sentrale temaer er utvikling og sikring av verdiskaping, samt velferd og fordeling i det norske samfunn. NORISS skal drive et omfattende informasjonsarbeide og være en pådriver i samfunnsdebatten.

30. november 2005 ble NORISS formelt etablert. Formell oppstart var 2. januar 2006 og var på plass i i nye lokaler i Youngstorget 5 i Oslo sentrum.

“Prinsipperklæringen” finner du her….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *